Hela Asiakattz uppfödning är inspekterad och godkänd enligt § 16 djurskyddslagen.